flere
FO-Aarhus på facebook

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

* betyder at feltet er nødvendigt

Debat/læserne mener

Læs debatindlæg fra Nicolai.dk samt kommentarer fra læserne.

Læs mere »

Deltag i debatterne ved at skrive en kommentar under artiklen.

Så er der åbnet for indstillinger til Aftenskolernes Pris i de 10 forskellige kategorier. Se en beskrivelse af kategorierne herunder.

Indstilling skal ske elektronisk via dette indstillingsskema senest 15. maj 2016.

Du kan også hente en folder om Aftenskolernes Pris og kategorierne her.

Det er 3. år i træk priseserne uddeles. Det sker ved en fest i Kulturhus Hermans i Tivoli Friheden den 16. september.

FO-Aarhus vandt i 2014 Partnerskabsprisen og i 2015 den Debatskabende pris.

De 10 priskategorier er:


Handicapprisen

Går til en skole, der gør en stor indsats for handicapundervisning og det lokale handicapmiljø.

Den debatskabende pris

Prisen bliver givet til det bedste eksempel på, hvordan en skole har udviklet debatskabende aktiviteter på lokalt eller kommunalt plan og dermed synliggjort folkeoplysningens rolle i civilsamfundets aktive medborgerskab.

Partnerskabsprisen

Gives til en skole, der er indgået i nye spændende partnerskaber/samarbejder med aktører uden for aftenskoleområdet.

Sundhedsprisen (ny i 2016)

Prisen gives til en aftenskole eller en underviser, der med sin indsats i særlig grad har været med til at fremme deltagernes sundhed. Sundhedsindsatsen kan omfatte såvel livsstil og kost som fysisk og psykisk trivsel.

Den innovative pris

Gives til en skole, der enten har udmærket sig ved at arbejde med nye tilrettelæggelsesformer, der adskiller sig fra den traditionelle undervisning og debatskabende aktivitet (fleksible tilrettelæggelsesformer m.v.), eller har fået nye målgrupper i tale, eller har lavet aktiviteter på tværs af flere forskellige lovgivninger mv.

Integrationsprisen

Gives til en aftenskole, der har haft særligt fokus på at skabe en god integration mellem danskere og nydanskere.

Underviserprisen

Prisen gives til en underviser, der ud over solid faglighed og formidlingsevne også formår at tilføre det helt særlige folkeoplysende element, i hvad form det end må tage. For uden underviser, ingen aftenskole.

Aftenskolens ildsjæl

Denne pris gives til en leder, lærer, medarbejder eller frivillig i en aftenskole, der gennem sit arbejde i særlig høj grad har udvist engagement og foretagsomhed. Så vedkommende dermed på fornemste vis har bidraget til at gøre folkeoplysningstraditionen og aftenskolen til det unikke tilbud, den er.

Årets aftenskole

Gives til en aftenskole, der i særlig grad har været dynamisk og kvalitetsbevidst og derved har bidraget til at udvikle den danske folkeoplysningstradition.

Årets aftenskolekommune

Prisen gives til en kommune, der har gjort en ekstra indsats for den folkeoplysende voksenundervisning i år. Som noget nyt, er der i år åben indstilling til denne kategori.