flere
FO-Aarhus på facebook

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

* betyder at feltet er nødvendigt

Debat/læserne mener

Læs debatindlæg fra Nicolai.dk samt kommentarer fra læserne.

Læs mere »

Deltag i debatterne ved at skrive en kommentar under artiklen.

På årets første onsdag mødtes en gruppe garvede aarhusianere i Café Nicolai med nytilkomne borgere fra bl.a. Syrien, Eritrea og Afganistan. Sammen skal de udforske Aarhus over de næste fire måneder. Det sker som en del af FO-Aarhus' nye projekt Tanker på Tværs.

Café Nicolai summede af nye møder på tværs af kultur, sprog og etnicitet, da cirka 25 flygtninge og danskere mødtes for første gang om eftermiddagen d. 4. januar. Anledningen var søsætningen af FO-Aarhus' nye projekt Tanker på Tværs. Projektet er et alternativt aftenskoletilbud, hvor et hold af danske frivillige og nye Aarhus-borgere med flygtningebaggrund skal mødes hver onsdag eftermiddag i fire måneder. Hver gang udforskes en ny del af Aarhus' historie, kultur, foreningsliv og sociale tilbud. Samtidig er det sociale samvær i højsædet, og det er intentionen, at nye venskaber og initiativer vokser frem af den platform for interkulturel kontakt, som projektet tilbyder.

I første omgang gjaldt det dog om at lære hinanden at kende, og derfor bød onsdagen på kaffe, kage, sang, "ryste-sammen-lege" og masser af snak ved bordene. Deltagerne kom fra så forskellige lande som Syrien, Eritrea, Somalia, Afghanistan, Iran, Zambia, Thailand og Danmark. Men nysgerrigheden på at lære hinanden at kende var stor. Det samme var ihærdigheden omkring at udtrykke sig og forstå hinanden gennem det danske sprog.

Tanker På Tværs Billede
"Det er en kæmpe fornøjelse at møde alle disse mennesker, som så gerne vil engagere sig i hinanden og i byen", fortæller Marie Harup Jensen, som er projektleder på projektet. "Det gælder både de danske frivillige i projektet, som gør sig mange gode overvejelser om, hvordan vi bedst muligt byder velkommen til nye medborgere. Og det gælder deltagerne med flygtningebaggrund, som så gerne vil lære Danmark og danskerne bedre at kende. Vi glæder os til at opleve nyt og blive klogere sammen over de næste måneder."

I de kommende uger skal deltagerne i projektet blandt andet besøge Aarhus Rådhus, AROS kunstmuseum og Godsbanen. Og mon ikke der også skal drikkes nogle liter kaffe, tales mere dansk og udveksles flere tanker på tværs? Det tror vi, der skal!