flere
FO-Aarhus på facebook

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

* betyder at feltet er nødvendigt

Debat/læserne mener

Læs debatindlæg fra Nicolai.dk samt kommentarer fra læserne.

Læs mere »

Deltag i debatterne ved at skrive en kommentar under artiklen.

Kaffé Fair i Aarhus udmærker sig igen. På bare 10 kursusdage har en kompetent vejleder inden for håndtering af råvarer og hygiejnehensyn klædt 12 kvinder, fra for eksempel Somalia, på til jobsøgning. Det er Brabrand Boligforening, Aarhus Kommune og Jobcentret, der sammen med Kaffé Fair står bag initiativet. 

I kølvandet på et gennemført kursusforløb ser Kaffé Fair tilbage på dagene med stor glæde og taknemmelighed. Der har været god respons fra de deltagende kvinder, som både har opbygget færdigheder inden for køkkendisciplin og opnået et sprogligt løft. De siger selv, at grunden til sidstnævnte er, at arbejdet har givet dem mod på at kaste sig ud i det danske sprog. Også Ghassan Hassoun, jobvejleder i det boligsociale sekretariat i Gellerup og Toveshøj, udtrykker sin begejstring, han håber, at kommunerne i andre områder vil lade sig inspirere af ideen.

Kaffé Fair er en socialøkonomisk virksomhed, der tilbyder oplæring, afklaring og beskæftigelse på særlige vilkår til kvinder med indvandrerbaggrund. Det betyder blandt andet, at der tages højde for sproglige barrierer, og at arbejdet baseres på en god tone og tryghed. Udover beskæftigelse og oplæring i køkkenet tilbyder caféen undervisning i dansk og matematik, samt vejledning, afklaring og jobsøgning. Kursusdeltagerne har derfor som oftest rykket sig markant på samtlige parametre, når de er færdige med et forløb hos Kaffé Fair. 

Kursisterne selv er mindst lige så tilfredse som de, der står bag.

- Fadumo Mohamad Ali har ikke haft arbejde længe, og nu fortæller hun, at hun føler sig rustet og klar. Hun tilføjer: "Jeg snakker bare. Jeg er ikke bange for at sige noget forkert længere". Hun er desuden blevet mere opmærksom på at bede sine børn vaske hænder, når de kommer hjem fra skole af hensyn til hygiejnen.

- Også kursusdeltager Hawa Farah har lært meget om faren ved bakterier i køkkenet: "Det er forbudt at spise maden, når den står på komfuret hjemme hos os", griner hun.

Kursusdagene har givet mange af deltagerne blod på tanden, fordi de nu kan søge jobs, de rent faktisk er kvalificerede til.

Hos FO-Aarhus er vi glade for at have været med til at få caféen etableret i sin tid. Vi har siden kunnet følge med fra sidelinjen i den store opbakning, stedet har fået. Og en ting er sikkert, arbejdsplader som Kaffé Fair, der arbejder for at fremme sociale og samfundsgavnlige formål, gør det godt i det aarhusianske bybillede.

For mere information vedr. undervisningsforløb hos Kaffé Fair:

http://projekter.fo-aarhus.dk/nuvaerende-projekter/kaff%C3%A9-fair/ 

https://www.facebook.com/KaffeFair/?fref=ts

http://us7.campaign-archive1.com/?u=6fdf3446fddf205920c7dfcde&id=e93080c2d4