Så klart var budskabet fra Vejen, da Videnscenter for Folkeoplysning holdt konference om aftenskoleområdet.

Malene Thøgersen fra Videnscenter for Folkeoplysning kunne i en paneldabat belyse problemerne med tørre tal for, hvorfor det er nødvendigt at tænke i andre målgrupper end de traditionelle: "Siden begyndelsen af 1990'erne har andelen af aftenskoledeltagere ligget stabilt på omkring de 8 pct. til trods for et fald på knap 48 pct. i den kommunale støtte siden 2002.

Langt størstedelen af aftenskoledeltagerne er kvinder, og de bliver ældre og ældre, så man kunne jo så fristes til at spørge sig selv, om det reelt er de samme der går i aftenskole i 2012, som det var i 1993", tilføjede Malene Thøgersen i følge Vifo´s hjemmeside.

Hun mener, at aftenskolerne derfor bør overveje, om de ønsker at beholde den 'ekspertrolle', de har i forhold til de ældre kvinder, eller om der måske skal nye tiltag til for at tiltrække de yngre generationer og mændene.

Skoleder Torben Dreier, der også deltog i debatten i Vejen, kunne fortælle, at når man i FO-Aarhus kursuskatalog havde slået kurser op, som var direkte målrettet mænd, gav det aldrig gevinst. Det havde overbevist ham om, at hvis man tænkte i nye og anderledes tilrettelæggelsesformer og utraditionelle emner ser det helt anderledes ud.

Han pegede på behovet for friere rammer for aftenskolerne og henviste bl.a. til Sverige. Derfra kommer ideen om studiecirkler, altså selvorganiserende og selvlærende grupper, der samles om et emne der interesserer dem, og i de rammer kommer også mændene.

"Aftenskolerne bør efter hans mening frigøre sig fra "den rigide tænkning, vi har haft igennem mange år. Vi har mulighed for at afvige fra den, fordi vi har det, der hedder fleksibelt tilrettelagt undervisning, for ellers tænker vi i lønkroner, lønkroner, lønkroner. Prøv at tænke i [nye] rammer i forhold til de grupper, der efterspørger det", sagde Torben Dreier ifølge Vifo´s hjemmeside

Du kan læse et mere fyldigt referat af paneldiskussionen på Vifo´s hjemmeside