6. juli 2017

De Blå Stjerner er en gruppe somalisk-danske unge, der normalt ikke optræder i den offentlige debat. Med FO-Aarhus i ryggen har disse unge har fået en stemme, der virkelig bliver hørt, både ved deres mange foredrag, på Facebook samt ikke mindst i landsdækkende tv, radio og aviser. De unge er i uddannelse, færdiguddannede eller i arbejde og klarer sig rigtigt godt i det danske samfund. De har formået meget bredt at skabe et helt nyt billede af somalisk-danske unge. Ja, de har for alvor sat sig selv på dagsordenen, som aktive medborgere i det danske samfund.

Det personlige møde, den personlige beretning og dialogen er kernen i De Blå Stjerners virke. De unge holder foredrag, hvori de fortæller meget åbent og ærligt om sig selv. Dette blev første gang afprøvet hos FO-Aarhus Seniordaghøjskole, med stor succes, og med revidering af mange fordomme om somaliere hos daghøjskolens deltagere. De Blå Stjerner er et projekt i samarbejde mellem AarhuSomali, Aarhus Kommune og FO-Aarhus. Især med FO-Aarhus' aktive medvirken og vedholdende engagement i projektet har det for alvor kunnet udfolde sit potentiale.

De Blå Stjerner kommer meget bredt ud med deres foredrag, hos ældre, studerende, skoleelever, erhvervsfolk, kristne foreninger og mange andre steder. De unge fortæller deres personlige historie og svarer på alle spørgsmål. Der bliver ofte både grinet og knebet en tåre blandt tilhørerne til foredragene, hvori de unge fortæller om glæder og sorger, kriser og lykkelige stunder i deres eget liv. For rigtigt mange tilhørere er De Blå Stjerners foredrag en stor øjenåbner, en dør til en ny viden og indsigt, der åbner sig på vid gab. De ærlige og personlige beretninger om deres eget liv, som disse unge så modigt står frem og fortæller, bliver som regel fra tilhørerne mødt med udbrud som "åh, er det sådan I er, det vidste vi slet ikke". Og så bliver der drukket kaffe sammen og hyggesnakket på tværs af etnisk baggrund, alder, uddannelse og alt muligt andet.

De unge har meget modigt bidraget til den aktuelle diskussion om danskhed, ud fra sloganet i De Blå Stjerners logo: "Somalisk-danske unge viser vejen". Altså, de er aktive medborgere i samfundet, som danske med somalisk baggrund. De har holdt møde med integrationsminister Inger Støjberg og diskuteret dette med hende, og de har mødtes med folketingspolitikere fra flere partier. De har desuden deltaget i debatter ved flere offentlig møder i København og Aarhus og de har adskillige gange givet interviews til landsdækkende tv, radio og aviser. I starten af januar holdt De Blå Stjerner hos FO-Aarhus en meget succesfuld og velbesøgt Nytårskur, med taler, uddeling af priser samt underholdning af bl.a. Poul Krebs og Ham Den Lange. I april holdt De Blå Stjerner et stort anlagt debatmøde med flere paneldebatter om danskhed, somaliskhed og bindestregs-identitet. I mødet deltog ca. 200, og det var en forsamling med meget blandet etnicitet og religiøsitet. Flere af de unge Blå Stjerner var med i panelerne og gav deres indsigtsfulde bidrag til debatten, der blev ført inkluderende og fordomsfrit.

I december 2016 lavede De Blå Stjerner en julekalender på sin facebookside, med 24 små daglige historier om deres dagligdag, hvad de beskæftiger sig med, tænker på, føler og deltager i. Disse historier blev siden, med støtte fra FO-Aarhus, udgivet som "Dagbog i Danmark - December 2016", et meget rost lille skrift, der giver et unikt indblik i hverdagen for gruppe unge, som de fleste i Danmark slet ikke kender til. I maj-juni har De Blå Stjerner på sin Facebookside kørende en ramadankalender. Her fortæller de unge på skift i små videoer om, hvordan det er at faste, hvad de foretager sig under ramadan, og hvad fastemåneden betyder for dem. Her er det igen den personlige beretning, der åbner døre til ny indsigt.

De Blå Stjerners Facebookside er blevet et hit med mere end 1800 fast følgere, og med opslag der ses af mange tusind mennesker, ja for nogle op mod 24.000 mennesker, så det når bredt ud.

I det somaliske miljø i Danmark har De Blå Stjerners virke haft en stor og afgørende indflydelse. Mange unge med somalisk baggrund opfatter De Blå Stjerner som rigtigt gode rollemodeller og finder her vejledning i selv at blive aktive deltagere i det danske samfund.

Deltagelsen i De Blå Stjerner har for de unge været et stort spring fremad mht. styrket selvtillid og en frugtbar proces i afklaring af egne værdier. De unge har lært at stå frem og holde foredrag for en stor forsamling. Usikkerhed er afløst af selvtillid, og de har lært at formulere sig omkring vigtige emner. De har meget kraftigt fået styrket deres engagement og aktive deltagelse i samfundslivet, med væsentlig og afgørende støtte fra FO-Aarhus. Samtidig har de unge åbnet en dør på vid gab, ind til sig selv og deres lige, for hele det omgivende samfund og dermed skabt en meget vigtig dialog på et helt nyt og indsigtsfuldt grundlag.

Facebook: De Blå Stjerner