10. maj 2017

"Vi gør et stort nummer ud af at fortælle dem, at vi alle er på samme vej, men muligvis forskellige steder på den vej" - sådan siger Jeppe i det 3. kapitel om Det Benhårde Musikkursus. Kapitlet handler om de forskellige strategier, lærerne benytter sig af.

Af Annemette Karkov

Underviserteamet på Det Benhårde Musikkursus har mange års erfaring i at spotte kursisternes manglende viden og lappe huller. Ligeledes besidder de en stor portion viden i kraft af deres mange år i musikmiljøet, som gør, at eleverne kan bruge dem som sparringspartner i alt fra kommende optagelsesprøver til egne kompositioner.

Undervisernes fornemmeste opgave er at guide kursisterne hen til kerne af deres problemer og sørge for, at tingene bliver konkretiseret for dem. Jeppe siger, at de ofte oplever, at problematikkerne er instrumentidiomatiske. For eksempel kan en pianist lettere høre akkorder, men måske ikke være lige så god til at synge ind i en akkord som en sanger. Jeppe mener i denne sammenhæng, at det er vigtigt for eleverne at forstå, hvorfor de muligvis har sværere ved nogle ting end andre: " Vi gør et stort nummer ud af at fortæller dem, at vi alle er på samme vej, men muligvis forskellige steder på den vej". Kirstine Birk (eller Stinne) som underviser i sang, kor og SSB (Sang,Spil ogBevægelse) siger, at det handler om at tage højde for elevernes forskelligheder:" Nogle elever er bedst til at lære på øret, mens andre har brug for noden foran sig, og nogle kan sagtens klappe en rytme samtidig med, at de danser enkelte dansetrin, mens andre ikke kan holde et pulsslag". De elever, der har brug for at blive udfordret, bliver det, mens de andre holdes på sikker grund. I forbindelse med SSB bliver motorik og koordinering også sat på prøve, men får man styr på det, siger Stinne, så kan det være en stor hjælp til klaverundervisningen, hvor der oftest skal koordineres forskellige rytmer i højre og venstre hånd.

Som underviser findes der mange måder, hvorpå man lærer fra sig, og Jeppe er især glad for at stille spørgsmål til eleverne, så de selv kommer frem til svaret. Tilsvarende er Stinnes strategi i sangundervisningen bl.a. et opstartsinterview, som afklarer, hvem de er, hvor de er fra, hvilken musik de lytter til og hvad de gerne vil synge. Det giver Stinne en rettesnor, så hun kan hjælpe eleverne godt på vej mod deres forskellige mål. Jeppe understreger i samme forbindelse også, hvor vigtigt det er, at eleven besidder tålmodighed og anerkender, at ting tager tid: "Det var også svært første gang man skulle lære at spise med kniv og gaffel, men nu falder det en fuldstændig naturligt. På samme måde kræver musik tålmodighed, og man bliver nødt til at anerkende det som noget, der bliver opbygget over tid.  Man kommer ikke i mål første gang".

En af de mest essentielle grunde til, at det lykkes Det Benhårde Musikkursus at hjælpe deres elever hen mod deres mål, er dialogen mellem lærerne, siger Jeppe. De har kendt hinanden i mange år, og det giver dem et helt specielt samarbejde. Han betragter undervisningen ligesom et puslespil, hvor hver brik skal lægges på det helt rigtige tidspunkt. Derfor er dialogen mellem dem vigtig, så de kan holde sig underrettet om, hvad de forskellige lærere har gennemgået med eleven, og dermed følge op med noget, som er relevant i forhold til det, som er gennemgået.

Glæd dig til det sidste kapitel, hvor tidl. elev Matilde Isabella Arenholt Mosekjær fortæller om, hvad Det Benhårde Musikkursus betød for hende. 

Har du lyst til at vide mere, så tjek Det Benhårde Musikkursus hjemmeside, Facebook eller Instagram ud eller hvis du vil læse de andre kapitler i serien om Det Benhårde Musikkursus, så tryg på nedenstående link.

www.detbenhaarde.dk

www.facebook.com/DetBenhaarde/

https://www.instagram.com/detbenhaardemusikkursus/

Kap. 1: /nyheder/det-benhaarde-musikkursus/

Kap 2: /nyheder/portraet-af-kursusleder-jeppe-wessberg-christensen/