Den 09.11.2017

Valgkampen er ved at nå sit højdepunkt, og på Seniordaghøjskolen er der inviteret til vælgermøde. Panelet tager lige så stille plads, ordstyreren har mikrofonen, og der tysses så småt blandt folk, for stemningen er spændt og meningerne allerede mange.

Af Kamilla Regel Poulsen

Første runde tillader hver paneldeltager en kort præsentation af deres mærkesager og politiske fokusområder. Panelet består af:

  • Rabih Azad-Ahmad; rådmand for Kultur & Borgerservice og spidskandidat for Det Radikale Venstre
  • Peder Udengaard; byrådsmedlem, politisk ordfører for Socialdemokratiet
  • Keld Hvalsø Nedergaard; tidl. byrådsmedlem og spidskandidat for Enhedslisten
  • Thomas Medom, rådmand for Sociale Forhold & Beskæftigelse og spidskandidat for Socialistisk Folkeparti
  • Jette Skive; rådmand for Sundhed & Omsorg og spidskandidat for Dansk Folkeparti

"Mennesker, som er med til at løfte andre mennesker"

Rabih Azad-Ahmad giver udtryk for sin passion, som stammer fra en personlig historie som flygtning, hvor han selv oplevede betydningen af at blive hjulpet videre af ildsjæle i bl.a. det danske foreningsliv. Samme toner lyder fra Peder Udengaard, hvis opvækst i 'fattigfirserne' har dannet grundlag for hans store fokus på fællesskab og lige muligheder for alle: "Det skal ikke være ens sociale baggrund, der skaber ens liv, men ens håb og drømme!"

For Keld Hvalsø er det en retur til den politiske arena. Han har tidligere siddet i byrådet, og hans engagement ligger uændret i at gøre op med den uretfærdighed, han oplever i samfundet. Også for Thomas Medom er det særligt vigtigt at få samlet folk ordentligt op, om det så gælder børn, unge eller ældre i samfundet, og han går til valg på at hæve skatten med en promille. Han understreger flere gange, at "tingene kører ALT for stærkt i dag," og at vi skal have fokus på alt fra flere ansatte i hjemmeplejen og bedre forhold i skole og ungdomsinstitutioner til grønne arealer i byområderne, så vi kan få sat farten ned for os alle sammen.

Jette Skive har en anden tilgang til valgkampen. Hun sidder i byrådet som rådmand for Sundhed og Omsorg og slår kort og bestemt fast, at hun ikke vil fokusere på, hvad hun vil arbejde for fremadrettet; "det er et job, jeg er meget glad for, og folk må dømme mig på det, jeg allerede har lavet."

Et spørgsmål om serviceniveau

Efter den indledende præsentationsrunde, går mikrofonen videre til publikum, og der bliver åbnet for spørgsmål. Først går turen omkring de mange sparerunder i hjemmehjælpen, og efter et helt konkret eksempel fra salen, får panelet igen ordet.

"Hvis der sker sådan nogle ting, skal jeg vide det - hvordan skal jeg ellers rette det?" Jette Skive mener ikke, eksemplet stemmer overens med virkeligheden, men opfordrer straks vedkommende til at henvende sig til hende med sit CPR-nummer, så hun kan undersøge sagen. Det får flere andre op af stolen, for kan det passe, man skal henvende sig personligt hos rådmanden for at være sikret ordentlig service?

Keld Hvalsø oplever gang på gang til valgmøder, at der dukker lignende historier op: "Og hvad med dem, som ikke lige er stærke eller modige nok til at stille sig op på et vælgermøde?" Både Thomas Medom og Peder Udengaard fastholder, at vi har nogle meget engagerede medarbejdere inden for pleje og omsorg, men at der er et grundlæggende problem. Peder Udengaard fastslår desuden, at der er en systemfejl, når det bliver nødvendigt at være særligt ressourcestærk for at lade sin mening blive hørt.

Beton eller grønne skove

Allerede indledningsvist har Thomas Medom sat manglen på grønne områder på dagsordnen, og da debatten igen ledes mod byfortætning og parkering i centrum, er han hurtigt på banen igen. Byfortætningen er en realitet, og tilflytningen til Aarhus er stor. "Når man bor midt inde i byen, føler man virkeligt, at de små glimt af blå himmel og grønt mindskes for hver dag," lyder det fra en i salen.

"Jeg er stor tilhænger af flere billige boliger, men detmåikke gå ud over de åndehuller, vi har," svarer Thomas Medom, og Keld Hvalsø følger op: "Vi i Enhedslisten er nervøse for, at vi er ved at skabe reel moderne storbyslum." Der bygges stort og billigt for at følge med befolkningstilvæksten, men hvem vil bo der om bare få år?

30 ud af 31 byrådsmedlemmer har været med til at vedtage de nuværende omstændigheder for byfortætningen i Aarhus (Peder Udengaard), men det er vigtigt at bibeholde byens muligheder. "Vi skal både kunne bruge og nyde vores by," fastholder Rabih Azad-Ahmad.

Bekymringen i salen går særligt på de stadigt mere begrænsede parkeringsmuligheder for byboerne, og der er helt konkrete forslag til forbedringer. Navnligt parkeringslicenser efterspørges for lokale områder, men der er også idéer om ændringer i betalingsordninger til fordel for beboerne i centrum samt forslag om at tage de tomme firmaparkeringer og offentlige pladser i brug i weekenderne.

Et markant løft

Med god paneldiskussion, et veloplagt publikum og kun et par småkommentarer om den ulykkesramte letbane når vi enden af mødet med overraskende bred enighed. Alle ønsker at bidrage til det løft, Aarhus Kommune - ifølge alle - skal have over de næste fire år. Og alle er enige om, at det er vigtigt at sætte kryds d. 21. november.

Thomas Medom vil sætte tempoet ned og sørge for flere hænder, så vi alle kan få en rarere by, mens DFs fokus ligger på ældreområdet, som specifikt trænger til et markant løft ifølge Jette Skive. Keld Hvalsø roser publikum for ikke blot at være spørgelystne, men også løsningsorienterede og minder om, at det er vælgernes aktive valg, hvad der sker med Aarhus, og Rabih Azad-Ahmad tilslutter sig; "Det er rart at komme ud til en bestemt befolkningsgruppe, som ikke kun koncentrerer sig om egne specifikke emner."

Men dagens afsluttende kommentar lader vi Peder Udengaard om, for han har nemlig memoreret sig denne læresætning, fra da han startede i politik:

"Rejs dig op, så kan folk se dig; tal højt, så kan folk høre dig; og sæt dig ned hurtigt, så kan folk lide dig!"

 

Om forfatteren

Kommunikationsmedarbejder hos FO-Aarhus