Karin Poulsen fra Moesgård kom forbi og fortalte om Aarhus' tidlige historie og om fundene ved udgravningerne i Christiansgade.

Aarhusianerne skal opleve Nationalpark Mols Bjerge som et sted for dem. Derfor skal deres forhold til parken nu undersøges, så stedet kan gentænkes som en naturlig forlængelse af byrummet.