3. juli 2017

FO-Aarhus er nomineret til Demokratiprisen ved AP17 for bidraget til kulturhovedstaden og de artists talks, rundvisninger og debatprogrammer, vi har arrangeret i samarbejde med Aros og deres udstilling "The Garden - End of Times, Beginning of Times".

Nomineringen sker på baggrund af denne indstilling. Vi er spændte på at se, om The Garden kan gå hele vejen, når prisoverrækkelsen finder sted den 20. september i København.

FO-Aarhus har gennem 5 store, internationale billedkunstneriske manifestationer (2009-2017) sammen med Aros Kunstmuseum i Aarhus formået at sætte væsentlige samfundsmæssige emner til debat ud fra specifikke kunstneriske udtryk i samtiden - og dermed ikke blot formidlet kunstneriske værker men perspektiveret dem i en nutidig samfundsmæssig sammenhæng.

De fire første kunstevents blev afviklet i sommermånederne i 2009, 2011, 2013 og 2015 under navnet Sculpture by the Sea. Som en afløser af den afholder Aros i år første afdeling af en triennale - altså en kunstudstilling, der fremover skal afholdes hvert tredje år. Årets udstilling, der hedder "The Garden", falder i tre dele, der hver især tematiserer menneskets forhold til naturen. I den del  der hedder "The Future" tematiseres fremtidige leve-, bo- og spiseformer - altså en diskussion af bl.a. bæredygtighed, globalisering, økologi, klima. Det sker kunstnerisk i de udstillede værker, men det sker også gennem artists talks, rundvisninger og et debatprogram, som FO-Aarhus har sammensat i samarbejde med Aros og som løber over de to sommermåneder juni og juli.

Programmet kan i dets helhed ses her: http://www.arostriennial.dk/kalenderen/kal/