5. juli 2017

Hun var fast determineret på, at det var det hun ville, og denne determination var det, der drev hende: "Man kommer ikke derfra og mangler noget af det, man skal igennem til optagelsesprøven. Man skal vel og mærke også gøre en indsats selv".

Af Annemette Karkov

En blæsende forårsdag i april mødes jeg med 29-årige Matilde Isabella Arenholt Mosekjær, som er tidligere elev på Det Benhårde Musikkursus. Et par uger forinden vores møde har hun afleveret speciale på konservatoriet, og hun ville snart få en officiel titel som Musikpædagog, med en bachelor på AM og en kandidat i både klassisk- og rytmisk sang. En uddannelsen, som er blevet mulig for hende, at blive optaget på, på grund af den viden hun tilkendte sig, da hun gik på Det Benhårde Musikkursus.

Erfaringen Matilde kom med før var faktisk meget begrænset. Hun havde gået til kor i mange år og både sunget med i Aarhus Pigekor og Konservatoriets Pigekor samt fået undervisning i sang fra 13-års alderen. Derudover havde hun haft musik på højniveau i gymnasiet: "Jeg havde egentligt ret mange års erfaring i at læse noder, da jeg havde gået til klassisk kor, men jeg havde aldrig dyrket teori og hørelære før". Matilde gik på Det Benhårde Musikkursus af tre omgange. Matildes drøm var at blive optaget på AM-uddannelsen på konservatoriet, og det vidste hun indebar, at hun skulle kunne spille et på forhånd ukendt klaverstykke til prøven. Den viden drev hende, og det var først to uger inden, hun startede på Det Benhårde Musikkursus, at hun begyndte at spille klaver på daglig basis: "Jeg havde brug for, at nogle gav mig noder og sagde, at det her har du for til næste gang". Ligeledes lånte hun "Koralbogen" og spillede den igennem fra ende til anden.

Matilde var vant til at gennemgå rytmer udførligt førend hun kunne klappe dem. Dette tog en del tid, men på Det Benhårde Musikkursus blev hun kastet ud i at klappe dem på stedet, hvilket var en rigtig god træning. Hun fik en viden om, hvordan musikteorien hang sammen, og det gav hende en ny forståelse. Samtidig blev hun udfordret hver uge i SSB: " Jeg blev aldrig god til det, og jeg vil aldrig sige, at jeg ligefrem lærte det". Koordineringen er senere blevet bedre, og det viste sig, at Matilde rent faktisk havde ADHD, og at det måske var det, der skyldtes nogle af hendes udfordringer i forhold til koordination. Hørelære var som sådan ikke nyt for Matilde, da hun havde øvet sig en smule på forhånd, men til gengæld var det med at lytte af og nedskrive det hun hørte noget helt nyt.

Motivationen

Drømmen om at blive korleder kom listende i tiden som korsanger, og hun begyndte at undersøge mulighederne for at blive uddannet dirigent.  Hun var fast determineret på, at det var det hun ville, og denne determination var det, der drev hende: "Man kommer ikke derfra og mangler noget i forhold til det man skal igennem til optagelsesprøven. Man skal vel og mærke også gøre en indsats selv". Og hvad der måske beskriver Matilde bedst er hendes tydelige entusiasme for musik, som stråler ud af hende under hele interviewet. En entusiasme som hun siger til tider kunne være et forstyrrende element i timerne: " Jeg larmede en del. Jeg tror ikke det gjorde dem så meget, fordi det vidnede stadig om noget interesse for faget, for når jeg larmede, så var det fordi jeg kom til at spørge- eller kommentere på tingene uden at række hånden op", siger hun grinende.  

Det Benhårde Musikkursus gav Matilde ekstra motivation og nogen at sparre med. Det, at hun var på Det Benhårde Musikkursus om formiddagen gjorde det nemmere for hende, da hun ugentligt blev tjekket op i de nødvendige discipliner eller klaverspil, og det var vigtigt for hende at være godt forberedt. Det Benhårde Musikkursus blev derfor endnu en motivationsfaktor. Hun indrømmer i samme åndedrag, at hun måske brugte lidt ekstra tid på teori og hørelære, fordi hun gerne ville imponere kursuslederen, Jeppe. Hun synes nemlig han var virkelig sød. De to fandt også sammen efter hun stoppede på kurset, og de har været i et forhold lige siden.

Det er virkelig fascinerende at tænke på, at Matilde kun brugte så kort tid på at lære og spille klaver og tilkende sig ny viden i forhold til teori og hørelære for at blive optaget på hendes drømmeuddannelse. Det vidner om et engagement og en determination uden lige. Og hun kan ikke andet end at være stolt af det, hun har opnået. 

Dette er sidste kapitel i en række af artikler omkring Det Benhårde Musikkursus.

Har du lyst til at vide mere, så tjek Det Benhårde Musikkursus hjemmeside, Facebook eller Instagram ud eller hvis du vil læse de foregående kapitler i serien om Det Benhårde Musikkursus, så tryk på nedenstående link:

www.detbenhaarde.dk

www.facebook.com/DetBenhaarde/

https://www.instagram.com/detbenhaardemusikkursus/

Kap. 1: /nyheder/det-benhaarde-musikkursus/

Kap 2:  /nyheder/portraet-af-kursusleder-jeppe-wessberg-christensen/

Kap 3: /nyheder/underviserteamets-strategier/

Og har du selv fået lysten til at deltage på kurset så er der kursusopstart til august.

Følg følgende link for tilmelding:

http://gimle.eu/uddannelseslinjer/det-benhaarde-musikkursus/