Søndag den 10. september præsenterer Aarhus 2017 og Clement Kjersgaard debatarrangementet HYPOTHETICAL #3: VERDENS FREMTID - Liv og overlevelse? / Life and Survival - About Sustainability

Vil menneskeheden sørge for at ændre kurs, hvis der er en åbenlys trussel mod dens overlevelse - og mod det liv, den kender? Hvis klimaforandringerne i dag stiller os overfor dette spørgsmål, hvad er så svaret? 

Vær med, når vært og moderator Clement Kjersgaard sammen med Europæisk Kulturhovedstad forvandler Aarhus Teaters store scene til et forsamlingshus med højt til loftet. Vær med, når 12 skarpe hjerner diskuterer bæredygtighed og verdens fremtid.

Mød blandt andre tidligere EU-klimakommissær Connie Hedegaard og én af Danmarks fremmeste klimaforskere Katherine Richardson.

Køb dine billetter her: http://www.aarhusteater.dk/forestillinger/forestillinger/ekstra-events/the-hypotheticals-aarhus-2017-3/ (ikke længere aktivt)

PRAKTISK 

8 timer med oplæg og debat fra kl. 13.00-21.00 
Pris: 250 kr.
Rabatpris for studerende og unge under 25 år: 60 kr.

PROGRAM
13.00-14.30: Første akt
14.30-15.00: Pause
15.00-16.30: Anden akt 
16.30-17.00: Pause
17.00-18.30: Tredje akt
18.30-19.30: Middag i Hack Kampmanns Salen
Menu tilkøbes separat HER:  http://www.aarhusteater.dk/forestillinger/ forestillinger/ekstra-events/hypotheticals-menu/ 
19.30-21.00: Aftertalk i Café Hack

OPLÆGSHOLDERE 

FØRSTE AKT 

Jason Box 
Dark Snow and how we need to react to climate change
Amerikansk professor i glaciologi. Har siden 2013 arbejdet med forskning i afsmeltning af indlandsisen for De Nationale Geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS). Medvirkede i Leonardo DiCaprios klimadokumentar 'Before the Flood' (2016). 

Jens Hesselbjerg Christensen
Fremtidens klima - Hvordan ser det ud? 
Professor i klimafysik ved Niels Bohr Instituttet ved Københavns Universitet. Én af hovedforfatterne til FN´s klimarapport og blandt verdens førende forskere inden for brug af klimamodeller til forudsigelser af fremtidens klima. 

Katherine Richardson
Verdens bæredygtighedsmål 
Professor i havbiologi og leder af Sustainability Science Center ved Københavns Universitet. Udnævnt af FN´s Generalsekretær til at sidde i det panel, der skal forberede 'The Global Sustainability Development Report', som optakt til FN's Generalforsamling i 2019. 

Connie Hedegaard 
Next step og hvem skal gøre hvad? 
Formand for den grønne tænketank CONCITO. Tidligere EU-klimakommissær samt dansk klima- og energiminister. Er optaget af de næste store skridt i klimaomstillingen, hvilke hurdler er allervigtigst at få fjernet og spørgsmålet: Hvem skal gøre hvad? 

ANDET AKT 

Peter Birch Sørensen 
Er vi på rette vej?
Formand for Klimarådet samt økonom og professor ved Københavns Universitet, hvor han bl.a. forsker i miljø-, ressource- og klimaøkonomi. Hvor langt er vi fra målet om at reducere CO2-udslippet med 80-95% frem mod 2050? Hvad er status, og hvor er de særlige udfordringer? Når vi i mål? 

Otto Brøns-Petersen 
Ny og effektiv klimapolitik 
Analysechef i CEPOS, hvor han primært beskæftiger sig med den finansielle sektor samt energipolitik bl.a. i relation til klimaspørgsmål. Tidl. direktør i Skatteministeriet. Optaget af, hvordan vi får en ny og effektiv klimapolitik. 

Jacob Bundsgaard
Fremtidens attraktive og bæredygtige by
Borgmester i Aarhus og næstformand i bestyrelsen for Kommunernes Landsforening. Aarhus vil være en attraktiv by at bo, leve og arbejde i. Samtidig har byen udviklet en klimatilpasningsplan og har desuden et ambitiøst mål om at blive CO2-neutral i 2030. Hvordan skaber man en attraktiv, bæredygtig og klimasikret by? Hvordan får man borgerens opbakning, og hvordan fastholder man deres interesse og engagement?

Mads Flarup Christensen
Fra ord til handling 
Generalsekretær for Greenpeace i Norden. Greenpeace arbejder for en bæredygtig udvikling og har haft særligt fokus på de accelererende klimaforandringer de sidste årtier. Hvad skal der til, og hvor skal vi iflg. Greenpeace sætte ind for at løse klimaudfordringerne, i Danmark og Globalt?

TREDJE AKT 

Gregers Andersen
Grøn omstilling er kulturel omstilling
Kulturforsker og forfatter til debatbogen 'Grænseløshedens kultur' om, hvordan de økologiske systemforandringer, som menneskeheden skaber overalt på kloden, hænger uløseligt sammen med den kultur, vi i Danmark lever i? Talsmand for, at klimaforandringerne kræver helt nye måder at tænke, leve og være politisk aktiv på, og for at kunsten her kan være retningsangivende. 

Johanne Stenstrup 
Bæredygtig livsstil og konkret handling
Iværksætter og initiativtager til Sustain Daily, der er et webmagasin og et bloggernetværk med fokus på bæredygtig livsstil og konkret handling i hverdagen. Som modeblogger har hun også fokus på de æstetiske aspekter af bæredygtighed, og hvordan man kan inspirere folk til at leve bæredygtigt. 

Hanne Juel
Cirkulær økonomi - Svaret på de 17 bæredygtighedsmål?
Strategisk udvikler i Team for Energi og Cirkulær Økonomi i Region Midtjylland. Arbejder med cirkulær økonomi som alternativ til den nuværende udvind-, producer- og smid væk-kultur og har med inspiration fra naturens cyklus - hvor intet går til spilde - vist hvordan cirkulær økonomi kan skabe nye samarbejder, innovation, nye arbejdspladser og håb for fremtiden.

Paul Holmbeck
Økologi og klimakamp
Direktør i Økologisk Landsforening siden 1999. Har siden 1995 kæmpet for at udvikle og udbrede økologi i Danmark, hvor økologi er gået fra at være en marginal bevægelse til at være noget folkeligt, og hvor Danmark er blevet verdensførende på økologisk salg og politik. Hvilken lære fra økologi kan bruges i den grønne omstilling på andre områder som f.eks. klimakampen? Og hvad skal der ske i landbruget, også økologisk, hvis landbruget skal løfte sin del af klimaindsatsen? 

Arrangementet er støttet af FO-Aarhus