Marlene Borst Hansen trækker sig som landsformand for Fora efter godt og vel fire år, og nuværende næstformand Hans Grishauge indtræder som ny formand.

Marlene Borst Hansen, der til daglig er projektleder i initiativet Frirummet, er blevet indkaldt som stedfortræder for det radikale folketingsmedlem Lotte Rod, som skal på barsel fra oktober. I den forbindelse har Marlene Borst Hansen meddelt, at hun ønsker at fratræde som formand.

"Jeg har tidligere siddet i Folketinget og været formand for Fora samtidig, og jeg ved, hvilket enormt arbejdspres det er. Det ønsker jeg ikke, at hverken jeg selv eller min familie skal leve i én gang til, og jeg har samtidig fået et fantastisk job i Frirummet, som også kræver meget af min tid, så det er årsagen til, at jeg har truffet denne meget svære beslutning. Jeg har været så utrolig glad for - og stolt af - at være formand for Fora. Det har været en stor oplevelse, at være med i hele Foras identitetsproces og navneskift, og jeg er tilfreds med det sted, Fora er lige nu. Der kommer hele tiden nye foreninger til, og der foregår så utrolig meget god folkeoplysning, læring og fællesskab overalt på vores skoler i hele Danmark. Det er ikke min fortjeneste, men det har været en ære, at stå i spidsen for", siger Marlene Borst Hansen.

Hans Grishauge er valgt som næstformand i Fora og overtager derfor posten som landsformand indtil næste landsmøde i maj 2018.

"Hvis man kan sige tillykke og beklage på samme tid, så gør jeg det: Tillykke Marlene. Jeg vil savne dig som formand for Fora. Jeg ønsker dig lykke til med buddet om at indtræde på Christiansborg igen", udtaler Hans Grishauge, som tilføjer: "Vi vil selvfølgelig være opmærksom på, at vi nu får en god kontakt til folketinget. Jeg vil gøre mit bedste for at være med til at fortsætte den gode linje som Marlene Borst Hansen har stået for."

Da Marlene Borst Hansen træder ud af styrelsen, og Hans Grishauge overtager formandsposten, betyder det samtidig et velkommen til suppleant Jakob Olsen fra Akademiet, som indtræder i Foras styrelse. Ved det kommende styrelsesmøde d. 13 september vælges ifølge vedtægterne ny næstformand blandt styrelsens medlemmer. Ved Foras landsmøde 2018 vælges til posten som både landsformand og næstformand.